Preskoč navigáciu AKCIOVA PONUKA !
KONTAKT

Razbetherm s.r.o.

 

Adresa:

Bratislavská 54,

902 01 Pezinok


Mobil:

+421 /0/ 940 277 655


E-mail:

info@lacnepodlahovekurenie.sk

 

IČO:

46 355 927

 

DIČ:

2023353266


Počítadlo návštev:

Uvažujete nad zavedením podlahového kúrenia?


 

PODLAHOVÉ KÚRENIE

Každý spôsob vykurovania má svoje výhody i nevýhody. U podlahového vykurovania je viac výhod ako nevýhod, čo je jeden z dôvodov rozširovania tohto spôsobu vykurovania. Porovnaním výhod a nevýhod sa môže stavebník rozhodnúť pre konvekčné alebo podlahové kúrenie, prípadne pre kombináciu oboch spôsobov. Medzi hlavné výhody teplovodného podlahového vykurovania patrí:

 

Veľmi dobré rozloženie teploty vzduchu v miestnosti:


Teplota vzduchu vo vykurovanej miestnosti je iná pri zemi, uprostred a pri stropu. Výškové rozloženie teploty závisí okrem iného od spôsobu prenosu tepla. Zo všetkých možností umiestnenia vykurovacích telies je najvhodnejší z hľadiska rozloženia teploty vzduchu práve podlahové vykurovanie. Vďaka tomuto rovnomernejšiemu rozloženiu teplôt vzniká pocit dobrej tepelnej pohody. Lepšie rozloženie teploty vzduchu v miestnosti ako u podlahového kúrenia nie je zatiaľ známe.

 

 

Nižšia teplota vody:

 

Teplota vody pre podlahové vykurovanie je omnoho menšia než u konvekčného (radiátorového) vykurovanie. To má dôsledok, ktorý možno považovať za ďalšiu výhodu - menšie tepelné namáhanie materiálu, menšie dĺžkovou rozťahovanie trubiek v dôsledku zmeny teploty, nižšia teplota vody, to všetko stačí pre vykurovanie i pri vonkajšej nízkej teplote.


Bezprašná prevádzka:

 

Teplý vzduch stúpa od podlahy len veľmi pomaly nahor. Nedochádza pritom k cirkulácii vzduchu v takej miere ako je tomu u radiátorového kúrenia. Nemôže sa teda víriť prach, ktorý by prúdil po miestnosti. Z hľadiska hygieny prevádzky sa jedná o veľmi vhodný spôsob vykurovania, najmä pre alergikov a astmatikov.

 

Kúrenie nezaberá užitočný priestor:

 

Radiátory a iné konvekčné vykurovacie telesá zaberajú vo vykurovanej miestnosti časť priestoru. Podlahové vykurovanie nie je vidieť a nezaberá žiadne miesto oproti radiátorom a iným konvekčným telesám, ktoré zaberajú vo vykurovanej miestnosti podstatnú časť priestoru a navyše narúšajú jej estetický ráz. Podlahové kúrenie nemôže nepriaznivo narušiť interiér. Je preto vhodné do všetkých miestností v dome.

 

Možnosť kombinácie podlahového vykurovaním s konvekčným:

 

Kúrenie jednej miestnosti podlahou a susedné miestnosti radiátorom dnes už nie je technický problém. Dobre navrhnutý projekt, použitie správnych materiálov a kvalitné prevedenie prác pri budovaní vykurovacej sústavy je predpokladom bezproblémovej prevádzky kombinovaného vykúrovania. Ďalšou možnosťou je tiež kombinované vykurovanie jednej miestnosti ako radiátorom, tak aj podlahou.

 

Možnosť vykurovania ľubovoľne veľkých plôch:

 

Miestnosti s podlahovým vykurovaním môžu mať plochu veľmi malú alebo aj mnoho desiatok metrov štvorcových. Podlahové kúrenie ďalej umožňuje ohrievať vonkajšie plochy, ako je napr dvor, prichádzajúci chodník k domu alebo parkovacie miesto.

 

Možnosť vykurovania plôch nepravidelného tvaru:

 

Vykurovacie hadmi teplovodného vykurovania je možné prispôsobiť podľa pôdorysného tvaru miestnosti. Rúry sa môžu ohýbať do rôznych tvarov, bez toho aby sa znížila ich kvalita alebo životnosť. Ich využitie môže byť aj tvarovo veľmi členitých miestnostiach.

 

Samozrejme, že podlahové kúrenie má aj svoje nevýhody. Sú to najmä:

 

Nutnosť veľmi starostlivej práce:

 

Pri vykonávaní inštalácie nemožno nič uponáhľať a každá pracovná operácia sa musí ihneď po vykonaní skontrolovať. Preto odporúčame odbornú firmu s mnohoročnou skúsenosťou.

 

Dobrá tepelná izolácia podlahy:

 

Pri nedostatočnej tepelnej izolácii podlahy by veľa tepla unikalo do betónovej konštrukcie, alebo do podkladných konštrukcií. Tým že sa zdroj tepla nachádza práve v podlahe, by boli tepelné straty podlahou oveľa vyššie ako u radiátorového vykurovania. U podlahového kúrenia musia byť pod vykurovacími rúrkami uložené dosky z kvalitného, tvrdeného, podlahového EPS polystyrénu. Ideálne je podlahové kúrenie doplniť o Zrkadlovú reflexnú fóliu so vzduchovým vankúšom pre ideálne rozloženie tepla a rýchlejšiemu nábehu.Účinnost je vďaka tomu až o 20% vyššia.

Vhodnosť použitia:

Sálavé podlahové kúrenie sa môže využívať v rôznych budovách a v rôznych miestnostiach. Všeobecne možno povedať, že sa môže vybudovať a používať všade, kde môže byť teplonosná podlahová krytina, cez ktorú bude sálať teplo bez väčších strát.

Podlahové vykurovacie sústavy slúži už niekoľko rokov v rodinných domoch, obchodoch, opravovniach, drobných prevádzkach poskytujúcich služby, vstupných halách podnikov a ďalších budovách. V bytoch a rodinných domoch sa zriaďuje podlahové kúrenie do všetkých miestností bez nutnosti použiť radiátory. Podlahové kúrenie nemusí byť využité len pre vykurovanie na izbovú teplotu. V niektorých prípadoch je potrebné miestnosti len temperovať, aby v zime nezamrzlo ovocie (napr. pivnica), farby (napr.

garáž) alebo iný materiál (napr

. dielna). Vykurovanie zádverie na 20 ° C je zbytočné, ale teplota nastavená termostatom na 17 ° C môže byť v zimnom období postačujúca.


 

 

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Rímsko-katolícky kostol Výčapy Opatovce

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Veľkoplošná výrobna hala

Povrchová epoxidová úprava výrobnej haly

Povrchová epoxidová úprava výrobnej haly

Povrchová epoxidová úprava výrobnej haly

Povrchová epoxidová úprava výrobnej haly

Povrchová epoxidová úprava výrobnej haly

Povrchová epoxidová úprava výrobnej haly

Zalievanie PK realizovaného našou spoločnosťou na špeciálnu reflexnú fóliu ( teplo odrážajúcu)

Zalievanie PK realizovaného našou spoločnosťou na špeciálnu reflexnú fóliu ( teplo odrážajúcu)

Detail zalievania a dokonalého obtekania vykurovacích rúrok anhydritovým liatym poterom.

Detail zalievania a dokonalého obtekania vykurovacích rúrok anhydritovým liatym poterom.

Zalievanie PK na špeciálnu reflexnú fóliu ( teplo odrážajúcu)

Zalievanie PK na špeciálnu reflexnú fóliu ( teplo odrážajúcu)

Zaliatie PK anhydritovým poterom a zrovnanie čerením.

Zaliatie PK anhydritovým poterom a zrovnanie čerením.

Zrovnávanie anhydritového poteru čeriacou tyčou.

Zrovnávanie anhydritového poteru čeriacou tyčou.

PK realizované našou spoločnosťou, namerané nalievacie terče nivelizačným prístrojom a pripravené na zálievku anhydritovým liatym poterom.

PK realizované našou spoločnosťou, namerané nalievacie terče nivelizačným prístrojom a pripravené na zálievku anhydritovým liatym poterom.

Zalievanie podl. Kúrenia realizované našou spoločnosťou

Zalievanie podl. Kúrenia realizované našou spoločnosťou

Zalievanie PK na systémovú dosku pre inú spoločnosť dodávajúcu PK

Zalievanie PK na systémovú dosku pre inú spoločnosť dodávajúcu PK

Zalievanie PK realizované našou spoločnosťou na špeciálnu reflexnú fóliu ( teplo odrážajúcu.)

Zalievanie PK realizované našou spoločnosťou na špeciálnu reflexnú fóliu ( teplo odrážajúcu.)

PK na špeciálnej reflexnej fólii, realizované našou spoločnosťou.

PK na špeciálnej reflexnej fólii, realizované našou spoločnosťou.

Zalievanie PK realizované našou spoločnosťou.

Zalievanie PK realizované našou spoločnosťou.

Elektrické PK , nalievacie terče pripravené na zálievku.

Elektrické PK , nalievacie terče pripravené na zálievku.

Elektrické PK , nalievacie terče pripravené na zálievku.

Elektrické PK , nalievacie terče pripravené na zálievku.

Zalievanie PK , realizované našou spoločnosťou.

Zalievanie PK , realizované našou spoločnosťou.

Zalievanie PK na systémovú dosku pre inú spoločnosť dodávajúcu PK.

Zalievanie PK na systémovú dosku pre inú spoločnosť dodávajúcu PK.

PK realizované našou spoločnosťou, detail zachytáva prehustenie vykurovacích rúrok , pred skleneno stenou, PK spĺňa funkciu podlahovéhou konvektora.

PK realizované našou spoločnosťou, detail zachytáva prehustenie vykurovacích rúrok , pred skleneno stenou, PK spĺňa funkciu podlahovéhou konvektora.