Preskoč navigáciu AKCIOVA PONUKA !
KONTAKT

Razbetherm s.r.o.

 

Adresa:

Bratislavská 54,

902 01 Pezinok


Mobil:

+421 /0/ 940 277 655


E-mail:

info@lacnepodlahovekurenie.sk

 

IČO:

46 355 927

 

DIČ:

2023353266


Počítadlo návštev:

Uvažujete nad zavedením podlahového kúrenia?


 

TEPELNOVODIVÝ POTER

 

Anhydritový liaty


Anhydritový liaty poter predstavuje technologický vyspelý a hospodárny systém spájajúci v sebe vynikajúce stavebno-fyzikálne vlastnosti a vysokú produktivitu.

 

 

Poter vyrobený z pojiva na báze síranu vápenatého, drobného kameniva do 4 mm, veľmi účinných plastifikačných prísad a vody. Po zatvrdnutí jeho rovný a hladký povrch tvorí ideálny podklad pre vačšinu úžitkových podláh.

 

Výroba a doprava


AnhydriWový poter sa vyrába z certifikovaných vstupných surovín na betonárni podľa odskúšaných a schválených receptúr.  Zmes pozostáva z pojiva na báze síranu vápenatého, drobného kameniva s dozorovanou krivkou zrnitosti, účinnej plastifikačnej prísady a vody. Optimálnym návrhom a výberom vstupných surovín je zabezpečená kvalita a požadované vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého poteru. Dopravovaný na stavbu je autodomiešavačmi, kde sa pomocou čerpadla určeného k čerpaniu tekutých poterov podáva hadicami na miesto uloženia.

 

 

Spojením výkonnej priemyselnej výroby, kontinuálnej dopravy a fyzicky nenáročnej pokládky anhydritového poteru vzniká vysokoproduktívny proces  umožňujúci uložiť cez 1000 m2 za pracovnú smenu,  čo je oproti bežným cementovým poterom niekoľkonásobne viac. Tento výrobno-dodavateľský proces umožňuje pokládku bez nutnosti záberu plochy pre silá na skladovanie suchej zmesi, potreby prípojky vody a elektrickej energie.

 

 

Použitie


Anhydritový liaty poter je tým optimálnym riešením pre takmer všetky podlahové systémy pri výstavbe a rekonštrukciách obytných a kancelárskych objektov. Svoje uplatnenie si našiel najmä ako:

 

- plávajúci poter (ukladanie na kročajovú alebo tepelnú izoláciu)

- klzný poter (oddelenie stropnej konštrukcie od podlahy fóliou)

- spojovací poter (pokládka priamo na stropnú konštrukciu)

- poter pre podlahové vykurovanie

- poter pre dutinkové podlahy

 

 

Vďaka svojej tekutosti sa chová samonivelizačne a k dosiahnutiu rovinnosti ho stačí ľahko načeriť. Tým vzniká vysokohodnotná homogénna zmes bez vzduchových pórov s dobrou tepelnou vodivosťou využiteľnou hlavne pri podlahovom vykurovaní. Vysoké pevnosti v tlaku a v ťahu za ohybu zaručujú pochôdznosť už po 24-48 hodinách a zaťažiteľnosť po 7 dňoch. Po zatvrdnutí je povrch hladký, rovný a bez trhlimiek od zmraštenia. Veľmi malé objemové zmeny umožňujú pokládku veľkých plošných celkov bez potreby dilatácii.Pokiaľ je dilatácia v konšrukcii stavby je nutné ju zachovať aj v potery.

 

 

Dilatácie je vhodné vytvoriť v miestach kde sa spájajú plochy s podlahovým vykurovaním a bez vykurovania a v miestach kde sa mení výška poterov. Pomer dĺžky a šírky plochy poteru by nemal byť väčší ako 3:1. Mechanicko-fizykálne vlastnosti anhydritového poteru umožňujú zníženie hrúbky podlahovej vrstvy až o 1/3 oproti štandardným cementovým poterom, dôsledkom čoho je nižšie zaťaženie stavby a úspora materiálu.

 

Technické a stavebno-fyzikálne vlastnosti

 

 

Triedy anhydritových poterov:

 

Označenie Pevnosť v tlaku Pevnosť v ťahu za ohybu
CA 20 F5 min.          
20 Mpa min.
 
                              
5 Mpa
CA 25 F6 min.          
25 Mpa min.
 
                             
6 Mpa
CA 30 F7 min.          
30 Mpa min.
                               
7Mpa

 

 

- Spracovateľnosť čerstvej zmesi: cca 3,5 hodiny

 

- Objemová hmotnosť čerstvej zmesi: 2100 – 2200 kg/m3

 

- Objemová hmotnosť zatvrdnutej zmesi: 2000 – 2100 kg/m3

 

- Čas schnutia: 7 dní na 1cm hrúbky poteru pri 20°C a 65% rel.vlhkosti

 

- Pochôdznosť: po 24 – 48 hodinách

 

- Zaťažiteľnosť: po 7 dňoch

 

- Tepelná vodivosť: cca 1,2 W.m-2

 

- Požiarna odolnosť: nehorlavý

 

- Hodnota pH: 12- alkalický

 

 

Odporúčané minimálne hrúbky v závislosti od podkladu


Plávajúci poter                               …35 mm

Klzný poter                                   …30 mm

Spojovací poter                              …30 mm

Poter pre podlahové vykurovanie      …35 mm hrúbka nad rúrkami

Poter pre dutinkové podlahy            …35 mm

 

Technologické opatrenia po uložení


Po pokládke ahydritového poteru je potrebné zamedziť nadmernému odparovaniu vody z povrchu spôsobeného prievanom a priamym slnečným žiarením. Dostatočným opatrením je zamedzenie vetrania a prekrytie veľkých okenných plôch tmavou fóliou v prvej fáze zretia poteru.

 

  • Pokládku nerealizovať v prípade poklesu teplôt pod 0°C .
  • Urýchlenie schnutia vetraním a sušiacimi prístrojmi po 7 dňoch.
  • Začiatok vykurovania pri podlahovom kúrení už po 7 dňoch, najprv izbovou teplotou a postupné zvyšovanie teploty možné max. o 5°C za deň.

 

>> Stiahnuť súbor (pdf) - TEPELNOVODIVÝ POTER <<